Logo GRUPA PSO

Pokazy sztucznych ogni.  Widowiska pirotechniczne.  Efekty sceniczne.
Fireworks displays.  Pyrotechnic shows.  Stage effects.

about

Nasza oferta jest adresowana do Tych, którzy pragną włączyć profesjonalny pokaz sztucznych ogni do programu swojej imprezy i poszukują wiarygodnego oraz solidnego wykonawcy, który wesprze ich swoją wiedzą i doświadczeniem.
Jesteśmy na rynku od 1991 roku.
Zapraszamy do współpracy.

grupa pso .pl

Our offer is addressed to those who wish to include a professional fireworks display in the schedule of their event and are looking for a reliable and robust performer, which will support their with knowledge and experience.
We are on the market since 1991.
We invite you to cooperation.


Realizujemy wszelkiego rodzaju widowiska pirotechniczne - zewnętrzne i wewnętrzne. Wykonywane przez nas pokazy są w pełni zsynchronizowane z tłem muzycznym. Często sięgamy po multimedia, co uzasadnia używanie nazwy - pyromusical. Nasi klienci to prestiżowe marki i międzynarodowe korporacje, jak również instytucje państwowe i międzynarodowe.

pokazy sztucznych ogni .pl

We realize all kinds of pyrotechnic shows - outdoor and indoor. Performed by us shows are fully synchronized with the background music. Often we refer to multimedia, which justifies the use of the name - pyromusical. Our clients include prestigious brands and international corporations, as well as national and international institutions.


Wykonujemy całą gamę efektów scenicznych (teatralnych, filmowych) zarówno w oparciu o materiały pirotechniczne, jak również dedykowane generatory efektów specjalnych. Współpracujemy z wieloma producentami telewizyjnymi, teatralnymi i filmowymi, oraz różnymi wykonawcami estradowymi.

efekty sceniczne .pl

We carry a full range of stage (theater, film) effects, both based on pyrotechnics, as well as a dedicated special effects generators. We cooperate with many tv, theatre and film producers, and various a stage artists.

media

Pokazy sztucznych ogni.  Widowiska pirotechniczne.
Fireworks displays.  Pyrotechnic shows.

Efekty sceniczne.  Stage effects.

contact

GRUPA   PSO
PSO   Sp. z o.o.   Sp. k.
PL  42-217  Częstochowa   |   ul.  Kopernika  13
phone  +48  601.416.001   |   biuro@grupapso.pl

QR VCard GRUPA PSO